คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better CPW
คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better CPW
Nestlé Cereals / คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better CPW

เราสัญญาที่จะจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับทีมงานที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูง พร้อมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของแต่ละบุคคล

แชร์ให้กับเพื่อนๆ ของคุณ

หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายในการทำให้อาหารเช้าดียิ่งขึ้นในทุกคำ เราต้องการองค์กรธุรกิจที่พวกเราทุกคนน้อมรับและเรียนรู้จากความแตกต่าง ยอมรับความเสี่ยงจากการคำนวณ และตักตวงประโยชน์จากทักษะที่หลากหลายของพวกเราทุกคน

 

"ในฐานะนายจ้าง การกระตุ้นยอดขายเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เรายังต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนอยากที่จะทำงาน เพราะในท้ายที่สุด ถ้าเราไม่สามารถจ้างพนักงานใหม่ และรักษาคนที่มีฝีมือไว้ได้ เราก็คงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือผลักดันให้บริษัทของเราให้เติบโตขึ้นได้"

Better CPW

หากเราต้องการเป็นองค์กรในฝันของพนักงาน เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเลิศ พร้อมรังสรรค์แบรนด์ต่างๆ ให้ยิ่งโดดเด่น และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่าง ทำงานกันอย่างสนุกสนาน และมีประสิทธิผล