Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé cereálie / Pre lepšiu planétu

Sľubujeme, že budeme robiť raňajky a zároveň pozitívne vplývať na svet okolo nás.

Zdieľaj s priateľmi

Udržateľnosť sa netýka len životného prostredia. Ide o zmenu spôsobu, akým pracujeme – od získavania našich ingrediencií až po výrobu a dodávku našich produktov – a preto prinášame trvalú zmenu ľuďom a miestam okolo nás. 

„Pozeráme sa na všetko, čo robíme, a zisťujeme, ako môžeme inovovať a zlepšovať sa, aby sme znížili svoju uhlíkovú stopu.“

Už sme si stanovili niekoľko náročných cieľov:

Nulové čisté

emisie skleníkových plynov do roku 2050* – chceme plniť svoju úlohu pri dosahovaní cieľov Parížskej klimatickej dohody.

ZNÍŽIŤ OBJEM

prebytočných obalových materiálov, kde je to len možné.

POKRAČOVAŤ

 v znižovaní tuhého odpadu zo všetkých našich prevádzok

ZNÍŽIŤ OBJEM

medziročného odberu (spotreby) vody v našich továrňach a distribučných centrách. Od roku 2018 sme znížili odber vody o 21 % vo všetkých lokalitách. 

Do roku 2025

urobiť zo všetkých našich obalov obaly navrhnuté na recykláciu;85% recyklovatelných13 % navrhnutých na recykláciu;98 % našich obalov navrhnutých na recykláciu.

 

Poznámka pod čiarou