Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pracujeme na tom, aby sme robili raňajky lepšie!

Working to Make Breakfast Better!

Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, takže keď poviete viac celozrnných obilnín a menej cukru, počúvame vás a tvrdo pracujeme na tom, aby sme výrobok vylepšili. Aj preto sú celozrnné obilniny hlavnou ingredienciou v celej našej ponuke raňajkových cereálií Nestlé. Váš hlas nám každý deň ukazuje smer na ceste za lepšími raňajkami a pomáha nám ponúknuť vám výživnejšie raňajky. Prosíme vás, aby ste s nami komunikovali aj naďalej. Budeme vám načúvať a spoločne vytvoríme tie najlepšie raňajky, na ktorých si všetci pochutnáme. Ďakujeme vám všetkým za skvelé nápady a tešíme sa, že ich do budúcna budeme počuť ešte viac.

Viac sa dozviete na tejto stránke...