Pracujeme na tom, aby sme robili raňajky lepšie!

Working to Make Breakfast Better!

Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, takže keď poviete viac celozrnných obilnín a menej cukru, počúvame vás a tvrdo pracujeme na tom, aby sme výrobok vylepšili. Aj preto sú celozrnné obilniny hlavnou ingredienciou v celej našej ponuke raňajkových cereálií Nestlé. Váš hlas nám každý deň ukazuje smer na ceste za lepšími raňajkami a pomáha nám ponúknuť vám výživnejšie raňajky. Prosíme vás, aby ste s nami komunikovali aj naďalej. Budeme vám načúvať a spoločne vytvoríme tie najlepšie raňajky, na ktorých si všetci pochutnáme. Ďakujeme vám všetkým za skvelé nápady a tešíme sa, že ich do budúcna budeme počuť ešte viac.

Viac sa dozviete na tejto stránke...