Kedy súťaž prebieha?
Súťaž začína 01. 04. 2024 v 00:00 a končí 12. 05. 2024 v 23:59 SEČ

Čo je táto súťaž s cereáliami Nestlé?
Je to súťaž, v ktorej máte šancu vyhrať hernú konzolu Xbox Series S, slúchadlá Xbox Stereo Headset alebo Xbox Game Pass.

Aké ceny je možné vyhrať?
300x Xbox Game Pass Ultimate,10x slúchadlá Xbox Stereo Headset a 5x konzola XBOX Series S

Ktoré výrobky sú zahrnuté do súťaže?
Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, LION 450 g, COOKIE CRISP 450 g a HONEY CHEERIOS 450 g

Ako sa prihlásiť do tejto súťaže?
Kupte vybrané cereálie Nestlé a navštivte www.nestle-cereals.com/xbox. Následne nahrajte scan pokladničného dokladu a vyplňte dalšie požadované údaje.

Je možné sa zúčastniť súťaže bez zakúpenia súťažného výrobku?
Táto alternatíva nie je možná. Pre uplatnenie výhry budete musieť doložiť zakúpenie výrobku platným pokladničným dokladom.

Ako sa dozviem či som vyhral/a?
Súťažiaci, ktorý získa vedľajšiu výhru sa to dozvie ihneď po registrácii do súťaže. Spolu s oznámením o výhre sa mu zobrazí kód pre Xbox Game Pass Ultimate. Prosíme, nezabudnite si tento kód uložiť. Pre viac informácií navštívte stránku www.xbox.com/gamepass. Súťažiaci, ktorý získa nárok na havnú výhru, sa to dozvie prostredníctvom emailu po vyžrebovaní, ktoré prebehne po ukončení súťaže.

Kto sa môže súťaže zúčastniť a aký je minimálny vek pre účasť v súťaži?
Aby ste sa mohli zaregistrovať a zúčastniť tejto súťaže, musíte v deň zapojenia sa do súťaže dosiahnuť vek 18 rokov a musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Nestlé ani najbližší príbuzní zamestnancov organizátora, jeho zástupcov a iných subjektov, ktoré sa obchodne podieľajú na súťaži.   

Môžem sa zúčastniť súťaže, ak nebývam v krajine, v ktorej súťaž prebieha?
Pre možnosť registrácie a účasti v súťaži musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území SR.

Mám otázku ohľadom produktov cereálií Nestlé.
Ak máte otázku týkajúcu sa našich produktov, viac informácií nájdete tu (https://www.nestle-cereals.com/sk). Pokiaľ nenájdete odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Musím si uschovať doklad o kúpe súťažného balenia?
Doklad o kúpe súťažného balenia je nutné si uschovať pre prípad potreby overenia nejasností pri naskenovanom doklade nahranom pri registrácii.

Mám nejaké technické problémy s webovou stránkou…
Je nám ľúto, že máte s naším webom problémy. Skúste obnoviť stránku, na ktorej sa práve nachádzate. Ak Vám to stále nefunguje, skúste použiť iný webový prehliadač. To by mohlo tiež pomôcť problém vyriešiť. Pokiaľ sa Vám napriek tomu nedarí problém odstrániť, kontaktujte nás. Pošlite nám snímku obrazovky, aby sme sa mohli pozrieť na chybu, ktorú uvádzate.

Aké sú ceny?
Xbox Game Pass Ultimate: Xbox Game Pass Ultimate zahŕňa viac ako 100 vysoko kvalitných hier pre konzoly, počítače a operačný systém Android (Beta, ak je k dispozícii), všetky výhody Xbox Live Gold a členstvo v EA Play. Hrajte spoločne s priateľmi a objavte svoju ďalšiu obľúbenú hru. Xbox Series S: Xbox Series S, najmenší a najelegantnejší Xbox vôbec. O 60% menší ako Xbox Series X poskytuje rýchlosť a výkon plne digitálnej konzoly novej generácie. Slúchadlá Xbox Stereo: Slúchadlá Xbox Stereo Headset vsádza na bezprecedentnú kvalitu herného zvuku. Preto podporujú široké spektrum technológií priestorového zvuku. Napríklad ide o Windows Sonic, Dolby Atmos alebo DTS Headphone:X.

Môžem cenu vymeniť?
Výhry sú pevne stanovené a sú neprenosné.

Koľkokrát môžem pokladničný doklad zaregistrovať?
Súťažiaci sa môže do súťaže registrovať opakovane, vždy však s novým nákupom a novým pokladničným dokladom spĺňajúcim podmienky týchto pravidiel. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1krát.  Aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.

Aké osobné údaje musím poskytnúť?
Pre registráciu do súťaže je potrebné zadať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, dátum nákupu súťažného výrobku, čas nákupu súťažného výrobku a nahrať fotku pokladničného dokladu. Ďalej budete musieť potvrdiť, že ste dosiahli vek 18 rokov a že ste si prečítali podmienky súťaže a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Pokiaľ neuvediete potrebné údaje, prihláška bude považovaná za neúplnú, a teda neplatnú. Tieto údaje zadávate preto, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť odovzdanie ceny. Výhry budú výhercom zaslané prevodom na bankový účet uvedený v zaslaných kontaktných údajoch výhercu.

Prečo musím uviesť svoju e-mailovú adresu?
E-mailová adresa sa požaduje ako súčasť procesu registrácie. V prípade výhry vám na ňu pošleme potvrdenie o získaní ceny. E-mailová adresa musí byť platná a musíte na nej byť dosiahnuteľný počas celej doby trvania súťaže. Pokiaľ vaša e-mailová adresa prestane byť v priebehu súťaže dostupná, pre obdržanie ani doplnenie informácií o registrovaných prihláškach nebudete môcť použiť novú e-mailovú adresu. 

Môžem počas súťaže vyhrať viackrát?
Každý súťažiaci môže získať maximálne 1x vedľajšiu výhru a 1x hlavnú výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili registračný formulár s kontaktnými údajmi na rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade 2 a viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tým, ktorým vznikol nárok na výhru v súťaži (boli predtým vylosovaní elektronickým systémom technického správcu).

Kto je zaradený do žrebovania o hlavnú výhru?
Do žrebovania o hlavnú výhru sú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí vyplnili registračný formulár, bez ohľadu na to či už vyhrali vedľajšiu výhru cenu alebo nie.